Salgsafdelingen

– er med 30 års erfaring specialister i at vejlede kunder i de mange muligheder, som Audio Media i dag råder over. Vi kan f.eks. booste et testresultat på SoMe-platforme, vi er specialister i SEO-optimering, vi er i det hele taget i stand til at engagere læserne på et hvilket som helst medie, print som online.

Direktør
Klaus Wiedemann
E-mail: kw@audio.dk
Tlf: +45 28 19 80 83

Salgschef
Lars Bo Jensen
E-mail: lbj@audio.dk
Tlf: +45 40 80 44 53

Produktionschef
Anne Nordfeld
E-mail: an@audio.dk
Tlf: +45 28 19 80 86

Hent vores medieinformation her på Alt om DATA, Datatid TechLife og vores online muligheder, eller ring og få gennemgået en af de mange spændende løsninger, som kan give dit produkt og din virksomhed den bedst mulige profil i markedet.


Medieinformation

Klik på det ønskede magasin for at læse mere om vores målgrupper, priser, formater og deadlines for magasinerne, her finder du ligeledes information om annoncering på www.altomdata.dk og de tilhørende nyhedsbreve.


Alt om DATA medieinformation


Media information

Click on the desired magazine to read more about our audiences, prices, formats and deadlines for magazines, here you will also find information about advertising on www.altomdata.dk and associated newsletters.

Alt om DATA media information